Dr. Simonetta Meuli

Dr. Simonetta Meuli získala špecializáciu v odbore čeľustná ortopédia na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Ríme v roku 1998. Po absolvovaní štúdia zotrvala na Univerzite ako externý lektor. Absolvovala kurz lingválnej ortodoncie pod vedením Dr. Filliona v Paríži.

V roku 2003 vyhrala cenu Rossana Alessia za najlepší klinický prípad v Technical Tweed-Merrifield prezentovaný v Session Model Display na XVII. Medzinárodnom kongrese SIDO v Rimini.

V roku 2005 získala cerifikáciu Invisalign v Align Technology. Je lektorkou a konzultantkou pre Invisalign Europe od roku 2013. Vydala mnoho publikácii a aktívne participovala na veľkom množstve medzinárodných kongresoch.