Dr. med. dent. Marián Sabo

Dr. med. Dent. Marián Sabo, čeľustný ortopéd, odborný garant SaboSmartOrto.

Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu ťažkých čeľustno-ortopedických diagnóz u detí a dospelých (nezaložené trvalé zuby, retinované zuby a skeletálne odchýlky vyžadujúce súčinnosť s maxilofaciálnym chirurgom) pomocou fixných aparátov a miniskrutiek. Je vyhľadávaným špecialistom na interceptívnu liečbu v zmiešanom chrupe u detí od 8 rokov a tiež diagnostiku a liečbu porúch čeľustného kĺbu (TMK) u dospelých. Od roku 2017 pôsobí ako prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti. Popri praxi sa venuje vedeckej a publikačnej činnosti.

 • 2009 – ukončenie štúdia stomatológie (Medizinische Universität Wien)
 • 2010 – začiatok súkromnej stomatologickej praxe (Emadent, Sereď)
 • 2013 – špecializačný diplom z odboru čeľustná ortopédia (Katedra čeľustnej ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava)
 • 2013 – začiatok súkromnej čeľustno-ortopedickej praxe (MEDISAF, Sereď)
 • 2013 – externý lektor pre postgraduálne špecializačné štúdium (Katedra čeľustnej ortopédie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava)
 • 2019 – založenie vlastnej čeľustno-ortopedickej praxe s manželkou MDDr. Tinou Sabo (SaboSmartOrto, Sereď)

Členstvo v profesijných organizáciách:

 • prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti
 • člen Európskej ortodontickej spoločnosti
 • riadny člen Americkej asociácie čeľustných ortopédov
 • člen Svetovej federácie čeľustných ortopédov
 • člen Slovenskej komory zubných lekárov