Dr. med. dent. Marián Sabo

 • 2009/07
  Ukončené štúdium stomatológie na Medizinische Universität Wien, diplomová práca na tému: Presnosť merania pracovnej dĺžky koreňových kanálikov pomocou integrovaného apexlokátora Dentaport ZX
 • 2010/01
  Súkromná stomatologická prax v zdravotníckom centre Medisaf, Sereď
 • 2012/-
  Key opinion leader pre 3M Espe
 • 2013/05
  Získaný špecializačný diplom z čeľustnej ortopédie na SZU Bratislava
  Špecializačná práca na tému: Potreba čeľustnoortopedickej liečby u 12-ročných detí
 • 2013/10
  Lektor na Katedre čeľustnej ortopédie, SZU, Bratislava
 • 2017/04
  Prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti
  Člen Európskej ortodontickej spoločnosti, riadny člen Americkej asociácie čeľustných ortopédov, člen Svetovej federácie čeľustných ortopédov, člen Českej ortodontickej spoločnosti
 • 2019/03 Súkromná ortodontická prax SABO SMART ORTO, Sereď

V roku 2009 ukončil štúdium zubného lekárstva na univerzite vo Viedni. Diplom za špecializačné štúdium čeľustnej ortopédie získal v roku 2013 na SZU v Bratislave, kde sa odvtedy podieľa na postgraduálnom vzdelávaní zubných lekárov v tomto odbore. Od roku 2005 sa aktívne venuje tlmočeniu odborných seminárov a kongresov z nemeckého a anglického jazyka. Je autorom mnohých prednášok a publikácií v oblasti estetickej stomatológie a čeľustnej ortopédie. V rámci celoživotného vzdelávania sa aktívne zúčastňuje mnohých zahraničných i domácich kongresov a kurzov. Od roku 2010 vedie v Seredi zdravotnícke centrum Medisaf a vlastnú súkromnú zubnú a čeľustno-ortopedickú prax. Od apríla 2017 zastáva funkciu prezidenta Slovenskej ortodontickej spoločnosti.