Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

Klikni pre Návrat na stránku prednášajúcich

Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

V roce 1994 absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci nastoupila na II. stomatologickou kliniku (nyní Stomatologickou kliniku) LF MU a FN u sv. Anny nejprve jako sekundární lékař, později jako odborný asistent a od roku 2011 jako docent. V roce 1998 složila atestační zkoušku z oboru stomatologie a v roce 2001 z oboru ortodoncie.

Od roku 2003 je vedoucí Ortodontického oddělení Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Úspěšně absolvovala doktorské studium na LF MU v Brně. Na stejné fakultě ukončila v roce 2011 habilitační řízení obhájením práce s názvem Poruchy prořezávání horního stálého špičáku.

Je členkou oborové rady LF MU pro obor stomatologie a členkou Akademického senátu LF MU v Brně. Je členkou České ortodontické společnosti a Evropské ortodontické společnosti. Absolvovala zahraniční pobyt na Dentální klinice v Gentu. Byla a je spoluřešitelkou několika grantů, autorkou či spoluautorkou více než 150 prezentací na kongresech a odborných akcích v ČR a zahraničí, první autorkou 30 (z toho 2 v časopisech s IF) a spoluautorkou 41 (z toho 8 s IF) původních prací, autorkou monografie Diagnostika retinovaných zubů.

Přednáší v ČR i zahraničí a vede odborné kurzy. Je recenzentkou českých i zahraničních odborných časopisů. V roce 2006 získala cenu Prof. Asbjorna Hasunda. Získala cenu Nejlepší poster na 7th International Orthodontic Congress 2010 Sydney, Australia. Současně provozuje privátní ortodontickou praxi.


Retinované zuby – zkušenosti z klinické praxe

Ektopické prořezávání a retence zubů patří k častým ortodontickým anomáliím. Volba vhodného a úspěšného postupu léčby závisí na precisním vyhodnocení CBCT vyšetření. Pomocí této metody je možné získat detailní informace o morfologii, poloze a výskytu patologických změn postiženého a sousedních zubů. Přítomnost rozsáhlých resorpcí kořenů sousedních zubů či ankylózy má podstatný vliv na volbu extrakční léčby. V ojedinělých případech se vyskytují patologické změny folikulárního vaku, které mohou být příčinou i komplikací retence zubu. CBCT vyšetření je nezbytné v případech, kdy dochází k selhání standardního postupu léčby. K metodám léčby retinovaných zubů patří ortodontické zařazení, extrakce, autotransplantace nebo ponechání bez léčby.

Budou diskutovány indikace, výhody a nevýhody jednotlivých léčebných metod. Zajímavými a diskutabilními otázkami zůstávají biologický faktor a dlouhodobá stabilita retinovaných a sousedních zubů po léčbě.

Cílem sdělení je podat přehled o uvedené problematice pomocí analýzy klinických zkušeností a vědeckých důkazů z odborné literatury.

Prezentovaná problematika je řešena v rámci projektové podpory MUNI/A/1445/2021 a AZV/NU20-06-00189.


Piatok, 23.9.2022 – Program: Lekárky/ Lekári

     
09:30 – 10:30 Retinované zuby – zkušenosti z klinické praxe 1. časť Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
11:00 – 12:30 Retinované zuby – zkušenosti z klinické praxe 2.časť, diskusia Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.