Doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., MHA

Doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., MHA is an Associate Professor at the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovakia. He holds positions in both the Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery and the Center of Simulation and Virtual Medical Education. He is a Forensic Expert in Medicine – Dentistry. His education background include:

 • Medical Faculty, Comenius University (2000-2006): MD in Dentistry
 • PhD in Implementation of Digital Systems in Orthodontics (2006-2010)
 • 1st Approbation in Stomatology (2006-2009)
 • 2nd Approbation in Orthodontics (2009-2012)
 • Master of Public Health (MPH, 2010-2013)
 • Master of Health Administration (MHA, 2013-2014)
 • Habilitation at Comenius University, Associate Professor (2022)

Dr. Thurzo also has education abroad experience, including:

 • University of North Carolina, Chapel Hill, USA (2009) with Prof. William R. Proffit, former Chair of Orthodontics
 • Erasmus at Faculty of Medicine at Università Cattolica del Sacro Cuore, Gemelli University Hospital, Rome, Italy (2005)

His work experience includes:

 • University Teacher at Faculty of Medicine, Comenius University (2006-present)
 • Leading Orthodontist at Orthodontic Clinic Sangre Azul (2013-present)
 • Implementation of new digital technologies at the Academic Library of Medical Faculty, Comenius University (2004-2005)
 • Web Coordinator at The British Council, Bratislava (1998-2003)

Dr. Thurzo’s current and previous research interests include 3D medical printing, bioprinting, artificial intelligence, orthodontics, forensic dentistry, and regenerative medicine.

Narodil sa v roku 1980 v Bratislave. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo (2006), kde pôsobí na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a v Centre simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania. Je súdnym znalcom v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetví zubné lekárstvo. Je členom Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval doktorandské štúdium v odbore zubné lekárstvo s témou implementácie digitálnych systémov v ortodoncii. V roku 2009 získal prvú atestáciu v odbore stomatológia a v roku 2012 druhú atestáciu v odbore čeľustná ortopédia. Magistra verejného zdravotníctva (MPH) obhájil v roku 2013 a Master of Health Administration (MHA) v roku 2014. Habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2022. Medzi najvýznamnejšie študijné pobyty v zahraničí patrí odborná stáž na Univerzite Severnej Karolíny, Chapel Hill, USA (2009) u renomovaného profesora Williama R. Proffita a tiež Erasmus študijný pobyt na Lekárskej fakulte Università Cattolica del Sacro Cuore, v Univerzitnej nemocnici Gemelli, Rím, Taliansko (2005).

Medzi jeho pracovné skúsenosti patrí napríklad pôsobenie pre British Council a Akademickú knižnicu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je zakladateľom špecializovanej zubnej kliniky Sangre azul, technologickej spoločnosti 3Dent medical a Odbornej spoločnosti pre inovácie v medicíne. Je spoluzakladateľ a prvý prezident Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu a je nositeľom prestížneho ocenenia ITAPA eGovernament líder z roku 2006.

Ako prvý na Slovensku vytvoril a prednášal stereoskopické 3D prednášky pri výučbe medikov v predmete čeľustná ortopédia a uviedol 3D tlač do praxe a vzdelávania medikov všeobecného a zubného lekárstva. V čeľustnej ortopédii – ortodoncii je na Slovensku priekopníkom tzv.neviditeľných zubných strojčekov a umelej inteligencie, ktoré v SR zaviedol ako prvý do praxe a dnes sa už stali bežnou súčasťou kliniky a výskum. Okrem tohto posunu paradigmy v čeľustnej ortopédii je lídrom multidiciplinárnej skupiny zanietených odborníkov, zameraných na rozvoj aplikácií 3D tlače a umelej inteligencie do lekárskej praxe.

Honors and Awards

EGOVERNMENT LEADER 2006 – ITAPA
Awards: ITAPA 2006 Distinction Awards – eGovernment leader 2006

Career Timeline

THE BRITISH COUNCIL, BRATISLAVA – WEB COORDINATOR
Journalist, Writer, Editor or Publisher

ACADEMIC LIBRARY OF MEDICAL FACULTY COMENIUS UNIVERSITY – NEW DIGITAL TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION
Librarian

LEADING ORTHODONTIST AT ORTHODONTIC CLINIC SANGRE AZUL
Institute, Department or Faculty Head

UNIVERSITY TEACHER, FACULTY OF MEDICINE, COMENIUS UNIVERSITY
University Educator/Researcher