Plenárna schôdza

Program plenárnej schôdze Slovenskej ortodontickej spoločnosti
DoubleTree by Hilton, hotel Bratislava 22.03.2024


1. Otvorenie schôdze

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a navrhovateľa

3. Návrh a schválenie programu plenárnej schôdze

4. Správa o činnosti Výboru SOS

5. Správa o hospodárení SOS

 • Správa o rozpočte SOS 2023
 • Návrh ropzpočtu na rok 2024
 • Správa revíznej komisie SOS

6. Rôzne

 • Správa z redakcie časopisu Čeľustný ortopéd
 • Správa o činnosti katedier ČO
 • Vyhlásenie SOS k právnej situácii v odbore
 • PR aktivity a web SOS na rok 2024
 • Správa o činnosti portálu viacnezstrojcek.sk
 • Svetový deň rovných zubov 15.05.2024
 • Aktuálny stav podnetov a podaní SOS
 • Podmienky poskytovania ZS v odbore – neviditeľné strojčeky
 • Vzdelávacie aktivity SOS 2024-2025
 • Kongres SOS 2025, hotel Horizont Resort, Stará Lesná

7. Diskusia

8. Návrh a prijatie uznesenia

9. Ukončenie plenárnej schôdze SOS