Odborný program kongresu SOS

Hotel Tenis , Zvolen, 24. – 25. marec 2023

 

Odborný program piatok 24.03.2023

08:00 – 09:00    Registrácia účastníkov

09:00 – 09:05    Dr. Tomáš Hudec, Dr. Marián Sabo, otvorenie kongresu

09:05 – 09:15    Dr. Renkerová, Udeľovanie čestného členstva

09:15 – 10:30    Dr. Simonetta Meuli, Liečba alignermi u rastúcich pacientov s II. triedou

10:30 – 11:00    Prestávka        

11:00 – 12:30    Prof. Dr. Kücükkeles, II. Agleova trieda kamufláž vs. operácia časť I.

12:30 – 14:00    Obedňajšia prestávka

14:00 – 15:30    Prof. Dr. Kücükkeles, II. Agleova trieda kamufláž vs. operácia časť II.

15:30 – 16:00   Prestávka

16:00 – 17:30    Prof. Dr. Kücükkeles, II. Agleova trieda kamufláž vs. operácia časť III.

17:30 – 18:00    Plenárna schôdza SOS             

20:00 – 22:00   Spoločenský večer

 

Odborný program sobota 25.03.2023

08:00 – 08:50    Registrácia účastníkov

08:50 – 09:00    Dr. med. dent. Marián Sabo, otvorenie kongresu

09:00 – 10:30    Dr. Giorgio Iodice, TADs and Class II. , part I.

10:30 – 11:00    Prestávka        

11:00 – 12:30    Dr. Giorgio Iodice, TADs and Class II. , part II.

12:30 – 14:00    Obedňajšia prestávka

14:00 – 14:30    Dr. Ivančová, Dr. Paulisová, Dr. Richterová;  Prečo si vybrať alignery pre liečbu II. triedy?

14:30 – 15:00   Dr. Marián Sabo, Cannon technika a II. Angleova trieda

15:00 – 15:30    Prestávka

15:30 – 16:00    Dr. Juraj Lysý, Dr. Pintešová, Dr. Kelecsényiová; Alternatívne riešenie koncepcie sagital first

16:30 – 17:00    Dr. Branislav Broza, Dr. Kizek; CAD/CAM navigovaná ortognátna chirurgia

17:00 – 17:15    Dr. Podolinská, Dr. Štefková;  Zmena polohy rezákov pri liečbe previslého zhryzu

17:15 – 17:30    Dr. Zuzana Koniarová, Dr. Podolinská, Dr. Štefková, Dr. Alena Koniarová; Zmena polohy pier pri liečbe previslého zhryzu

17:30 – 18:00    Prednášky postgraduantov – témy špecializačných prác

18:00    Dr. Tomáš Hudec, Dr. Marián Sabo, ukončenie kongresu