MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

Klikni pre Návrat na stránku prednášajúcich

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

V roku 2002 ukončil štúdium všeobecného lekárstva na LFUK v Bratislave. Do roku 2003 pracoval ako asistent na Detskej ORL klinika DFNsP v Bratislave. V roku 2006 ukončil štúdium v odbore stomatológia na LFUK v Bratislave.
Od roku 2006 pôsobí ako asistent na oddelení čeľustnej ortopédie Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA.
V roku 2009 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore stomatológia a v roku 2012 v odbore čeľustná ortopédia.
V roku 2012 obhájil dizertačnú prácu „Myofunkčné problémy v čeľustnej ortopédii, možnosti diagnostiky a terapie.“ a získal titul PhD.
Od roku 2017 je garantom výukového pracoviska pre špecializačné štúdium v odbore čeľustná ortopédia.

Je autorom a spoluautorom 82 odborných a vedeckých publikácii ako aj mnohých prednášok na domácich a zahraničných podujatiach.


Komplikácie ortodontickej liečby spôsobené užívaním antiresorpčných preparátov.

Autori:

  1. MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA
  2. MUDr. Beata Špániková, PhD.
  3. Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
  4. MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
  1. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologický ústav sv. Alžbety
  2. Interná osteologická ambulancia – Osteocentrum pre vybrané onkologické diagnózy, Onkologický ústav sv. Alžbety
  3. Detská klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národný ústav detských chorôb

Úvod: Antiresorpčné preparáty predstavujú skupinu liekov, ktoré sa používajú v liečbe kostných ochorení u detí aj dospelých pacientov. Ovplyvňujú remodeláciu kostí blokovaním aktivity osteoklastov zodpovedných za resorpciu kostného tkaniva. Keďže procesy osteogenézy a resorpcie kosti sú prítomné prakticky v každej ortodontickej liečbe, ich ovplyvnenie sa prejaví nielen vo výslednom efekte, ale aj v priebehu liečby. Súčasťou ortodontickej liečby sú často aj extrakcie, aplikácia dočasných kotevných prvkov alebo aj chirurgická korekcia skeletálnej anomálie. Spomínané preparáty zriedkavo spôsobujú sťažené hojenie kostnej rany, výnimočne až vo forme osteonekrózy.

Obsah: Prednáška predkladá prehľad súčasných poznatkov ohľadom interakcií antiresorpčnej terapie u detí a dospelých pacientov s ortodontickou liečbou.

Záver: Antiresorpčné preparáty zásadným spôsobom skvalitňujú život pacientov v mnohých indikáciách. Na druhej strane ich užívanie je spojené s viacerými komplikáciami, o ktorých musí vedieť pacient, lekár indikujúci túto liečbu ale aj zubný lekár alebo čeľustný ortopéd.


Piatok, 23.9.2022 – Program: Lekárky/ Lekári

     
15:00 – 15:30 Komplikácie ortodontickej liečby spôsobené užívaním antiresorpčných preparátov MUDr. et MUDr.Juraj Lysý, PhD., MHA