Plenárna schôdza

Plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Miesto a dátum konania: 24.3.2023 17:30, Hotel Tenis, Zvolen