Program

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

Piatok, 23.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:15 Otvorenie kongresu MUDr. Miroslava Nagyová
Dr. med. dent. Marián Sabo
09:15 – 09:30 Čestná prednáška a udelenie čestného členstva v SOS MUDr. Dáša Kuchárska
09:30 – 10:30 Retinované zuby – zkušenosti z klinické praxe
1. časť
Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
10:30 – 11:00 Coffee break-prestávka
11:00 – 12:30 Retinované zuby – zkušenosti z klinické praxe
2.časť, diskusia
Doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
12:30 – 14:00 Obed
14:00 – 14:30 Temporomandibulárne dysfunkcie Mgr. Daniela Ochránková
14:30 – 15:00 Digitalizácia v ortodontickej praxi Dr. med. dent. Marián Sabo
15:00 – 15:30 Komplikácie ortodontickej liečby spôsobené užívaním antiresorpčných preparátov MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA
15:30 – 16:00 Coffee break-prestávka
16:00 – 17:00 Fóliové aparáty- minimálne úsilie, maximálny výsledok MDDr. Eleonóra Ivančová PhD. MDDr. Lenka Paulisová
17:00 – 19:00 Plenárna schôdza SOS
20:00 – 23:00 Spoločenský večer Dress code: Neon Night

Sobota, 24.9.2022 – Program: Lekárky / Lekári

08:00 – 08:50 Registrácia účastníkov
08:50 – 09:00 Otvorenie kongresu MUDr. Miroslava Nagyová
Dr. med. dent. Marián Sabo
09:00 – 10:00 Plánovanie ortodontickej liečby pacientov s indikáciou autotransplantácie zuba Ewa Monika Czochrowska, DDS, PhD.
10:00 – 11:00 Autotransplantácia vyvíjajúceho sa zuba- chirurgický protokol.(step-by step postup) Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS
11:00 – 11:30 Coffee break- prestávka
11:30 – 12:30 Podrobný protokol pre autotransplantáciu zubov Ewa Monika Czochrowska, DDS, PhD.
12:30 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00 Stav alveolárneho výbežku po autotransplantáciácii vyvíjajúcich sa zubov Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS
15:00 – 15:30 Otázky a odpovede- odborná diskusia Ewa Monika Czochrowska, DDS, PhD., Pawel Plakwicz, PhD., DDS, MFDS, RCS
15:30 – 16:00 Coffee break- prestávka
16:00 – 17:00 Digitální ortodoncie- CAD/CAM postupy při výrobě A léčbě hyraxem a fóliovými rovnátky(3D tištěný hyrax. Fóliová rovnátka) MDDr. Martin Šrubař
17:00 – 17:30 Riešenie straty zuba a kompromisných situácií v spolupráci s ortodontistom MDDr. Michal Štefanatný
MDDr. Peter Dírer
17:30 – 18:00 Autológna replantácia zuba pomocou 3D tlače MDDr. Marcel Riznič, PhD.
18:00 Ukončenie kongresu SOS Dr. med. dent. Marián Sabo

Piatok, 23.9.2022 – Program: Zdravotné sestry, Zubné asistentky a Dentálne hygieničky

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:30 Význam OPG v čeľustnoortopedickej praxi MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová
09:30 – 10:30 Kľúčové elementy manažmentu kvality Dr. med. dent. Marián Sabo
10:30 – 11:00 Coffee break- prestávka
11:00 – 12:00 Hyrax v ortodontickej praxi z pohľadu zubnej asistentky a hygieničky MUDr. Miroslava Nagyová
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:00 Komunikácia, komunikačné stratégie a komunikačná taktika Mgr. Žofia Krescanko
14:00 – 15:00 „Digitálna sestrička-Virtuálny pacient. Delegovanie úloh, organizácia ambulancie. Nové úlohy ortodontického personálu a pozícia lekára v tíme.” Kamil Stefański, DMD
15:00 – 15:30 Coffee break- prestávka
15:30 – 16:00 Temporomandibulárne dysfunkcie Mgr. Daniela Ochránková
16:00 – 17:00 Praktické postupy: termoplastické dlahy v ČO ambulancii Bc. Lenka Kleščincová
Ján Vadovič
20:00 – 23:00 Spoločenský večer Dress code: Neon Night

Pre stiahnutie kongresového programu vo verzii na tlač, kliknite na jednu z vybraných verzií nižšie