Plenárna schôdza SOS 2022

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti
23.-24.september 2022, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

 

Program plenárnej schôdze Slovenskej ortodontickej spoločnosti:

Miesto a dátum konania: 23.09.2022, 17:00,  Hotel DoubleTee by Hilton, Košice

 

 • Otvorenie schôdze, Dr. med. dent. Marián Sabo
 • Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba navrhovateľa
 • Správa o činnosti výboru SOS, Dr. med. dent. Marián Sabo
 • Správa o hospodárení SOS , MUDr. Patrícia Husárová
  • Správa o rozpočte SOS 2021
  • Návrh a hlasovanie o rozpozpočte SOS na rok 2022
 • Správa o činnosti Výboru a revíznej komisie SOS, MUDr. Miroslava Nagyová
 • Rôzne
  • Správa z redakcie časopisu Čeľustný ortopéd, MUDr. Miriam Alexandrová
  • Správa o činnosti katedier ČO
  • Návrh prehlásenia plenárnej schôdze SOS k situácii v odbore, Dr. med. dent. Marián Sabo
 • Diskusia
 • Návrh a prijatie uznesesnia
 • Ukončenie plenárnej schôdze SOS