Voľby SOS 2021

Výbor SOS – volí sa 7 členov, Revízna komisia – volia sa 3 členovia.

Kandidáti do orgánov Slovenskej ortodontickej spoločnosti:

Kandidát č. 1


Kandidát č. 2


Kandidát č. 3


 

FAQ - Často kladené otázky

odpoved A
odpoved B