Voľby SOS 2021

Výbor SOS – volí sa 7 členov, Revízna komisia – volia sa 3 členovia.

Kandidáti do orgánov Slovenskej ortodontickej spoločnosti:

 


  1.    MDDr. Jozef Bobák

  2.    MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH.

  3.    MUDr. Patrícia Husárová

  4.    MUDr. Lujza Leškovská

  5.    MUDr. Miroslava Nagyová

 

FAQ - Často kladené otázky

Kandidáti budú predstavení najmä na stránke SOS. Z časových a technických dôvodov, nebudú mať kandidáti možnosť sa prestaviť na kongrese osobne. Budú predstavení spoločne počas plenárnej schôdze.
Kandidovať do Orgánov SOS môže každý riadny člen SOS.
Každý člen SOS, ktorý zvažuje kandidatúru musí poslať krátky mail na adresu: president@orto.sk, životopis ani motivačný list nie je podmienkov ale sú veľmi vítané.
Limit na kandidatúru sa zrušil, prosíme napriek tomu každého, kto i naposlednú chvíľu zvažuje kandidovať aby to podľa možnosti čo najskôr oznámil niektorému z členov aktuálneho výboru.
Neustála snaha zlepšovať činnosť orgánov SOS a posúvať celú Spoločnosť dopredu po odbornej aj kolegiálnej stránke, podporovať kontinuálne vzdelávanie a výchovu mladých čeľustných ortopédov.