Program

Program Kongresu a plenárnej schôdze Slovenskej ortodontickej spoločnosti
24. – 25. september 2021, Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava


Odborný program v piatok, 24.09.2021

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:25 Otvorenie Kongresu, prezidentom SOS Dr. med. dent. Mariánom Sabom
09:25 – 09:30 Odovzdanie čestného členstva MUDr. Marii Štefkovej, CSc.
09:30 – 10:30 Čestná prednáška, MUDr. Marie Štefková, CSc.
10:30 – 11:00 Prestávka I.
11:00 – 12:30 Prednáška, Dr. Guido Sampermans
12:30 – 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 – 15:30 Prednáška, Dr. Guido Sampermans
15:30 – 16:00 Prestávka II.
16:00 – 17:30 Prednáška, Dr. Federico Migliori
17:30 – 19:30 Plenárna schôdza Slovenskej ortodontickej spoločnosti

  • Správa o činnosti Výboru a revíznej komisie SOS
  • Správa a hlasovanie o rozpočte za roky 2020 a 2021
  • Hlasovanie o zmene stanov
  • Predstavenie kandidátov do orgánov Slovenskej ortodontickej spoločnosti
  • Voľby do orgánov SOS: Výbor SOS, Revízna komisia SOS, Prezident/ka SOS

20:00 – 22:00 Večerný raut

Odborný program v sobotu, 25.09.2021

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:40 Prednášky postgraduantov
09:40 – 10:40 Prednáška DI Mag. Christian Url
10:40 – 11:00 Prestávka I.
11:00 – 12:30 Prednáška Dr. Bjorn Ludwig
12:30 – 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 – 15:30 Prednáška Dr. Bjorn Ludwig
15:30 – 16:00 Prestávka II.
16:00 – 18:00 Prednáška Dr. Bjorn Ludwig

18:00 Ukončenie kongresu

 

Abstrakty prednášok môžete nájsť tu: na stiahnutie dokument.pdf

FAQ - Často kladené otázky

Abstrakty prednášok môžete nájsť pod programom.
Vyhotovovanie videozáznamu akéhokoľvek druhu nie je počas prednášok dovolené. Fotografovanie prednášok je možné len s výslovným súhlasom prednášateľa. Môžnosť fotografovania bude oznámená na začiatku každej prednášky.
Áno, počas konania kongresu SOS, sú v celom interiéri hotela povinné rúška. Výnimku tvori len čas nevyhnutný na občerstvenie, "coffee breaky" a obed.