Prednášajúci

Dr. Björn Ludwig

Dr. Guido Sampermans

Dipl.-Ing. Mag. Christian Url

Dr. Federico Migliori

MUDr. Marie Štefková, CSc.

FAQ - Často kladené otázky

Prednášky na kongresu budú v anglickom, českom a slovenskom jazyku. Pre účastníkov bude zabezpečený simultánny preklad.
Potvrdenie o účasti na kongrese si môže každý účastník vyzdvihnúť v sobotu pri registrácii.