Prednášajúci

Dr. Björn Ludwig

 

Dr. Guido Sampermans

Dipl.-Ing. Mag. Christian Url

Dr. Federico Migliori

MUDr. Marie Štefková, CSc.

 

Abstrakty prednášok môžete nájsť tu: dokument pdf na stiahnutie  

FAQ - Často kladené otázky

Prednášky na kongrese budú prebiehať v anglickom, českom a slovenskom jazyku. Pre účastníkov bude zabezpečené simultánne tlmočenie. K dispozícii bude dostatočný počet bezdrôtových slúchadiel.
Potvrdenie o účasti na kongrese si môže každý účastník vyzdvihnúť v sobotu pri registrácii, prípadne požiadať o zaslanie potvrdenia emailom.
Všetci účastníci kongresu SOS sa musia preukázať očkovacím preukazom, "Covid Green Pas", alebo negatívnym PCR-testom, nie starším ako 48 hodín.
Kapacita sály je viac ako 600 osôb, z tohto dôvodu nebude problém zabezpečiť dostatočné odstupy pre všetkých účastníkov počas prednášok. Sedenie bude "školské" s max. 2 osobami pri jednom stole.