Plenárna schôdza SOS 2021

Predbežný program plenárnej schôdze Slovenskej ortodontickej spoločnosti:

Správa o činnosti Výboru a revíznej komisie SOS

Správa a hlasovanie o rozpočte za roky 2020 a 2021

Hlasovanie o zmene stanov

(Návrh zmeny stanov nájdete tu.)

Predstavenie kandidátov do orgánov Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Voľby do orgánov SOS: Výbor SOS, Revízna komisia SOS

Rôzne, Diskusia