Vady II. treiedy od A po Z RME so skeletálnym kotvením