Odborný seminár: Nové prístupy ku kombinovanej ortodoncko-chirurgickej terapii skeletálnych tvárových anomálií

Vážené kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár zameraný na nové prístupy ku kombinovanej ortodonticko-chirurgickej terapii skeletálnych anomálií.

V dňoch 07.06-.09.06.2019 bude v Bratislave na túto tému prednášať Prof. MUDr. René Foltán, PhD. a MUDr. Jirí Petr.

Ďalšie informácie o tomto seminári získate tu.

Výbor Slovenskej ortodontickej spoločnosti