Kongres SOS 2023

Kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2023 s Plenárnou schôdzou, sa uskutoční v dňoch 24.-25. marca 2023 vo Zvolene