Kongres SOS 2022, Košice

Hlavná téma kongresu: Autotransplantácie zubov v čeľustnej ortopédii