VÝBEROVÉ KONANIE NA KATEDRU ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE SZU, BRATISLAVA