Časopis: Čeľustný ortopéd

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

je mi veľkým potešením, že držíte v rukách prvé číslo časopisu Čeľustný ortopéd, ktorý vydáva Slovenská ortodontická spoločnosť. Nájdete v ňom aktuálne informácie z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti, závery rokovaní s poisťovňami, MZ SR, rôzne aktuality z oblasti čeľustnej ortopédie ako aj odborné články so zaujímavou problematikou. V časopise tiež nájdete informácie o chystaných vzdelávacích podujatiach, ako aj správy z kongresov a seminárov, ktoré navštívili naši kolegovia. Verím, že sa časopis sa stretne s pozitívnym ohlasom a do budúcna ho budeme stále vylepšovať a rozširovať. Chcem srdečne poďakovať všetkým členom výboru, za ich snahu a podporu aby po rokoch začal vychádzať slovenský časopis venovaný čeľustnej ortopédii. Najmä chcem však poďakovať celej redakčnej rade na čele s Dr. Miriam Alexandrovou, za ich snahu, nadšenie pre časopis a obetu z pracovného a osobného času v prospech celej ortodontickej spoločnosti.

S pozdravom

Dr. med. dent. Marián Sabo

 


1. číslo
(apríl 2019)

2. číslo
(október 2019)

3. číslo
(apríl 2020)

4. číslo
(október 2020)

5. číslo
(apríl 2021)

6. číslo
(október 2021)

7. číslo
(apríl 2022)

8. číslo
(október 2022)

9. číslo
(apríl 2023)

10. číslo
(október 2023)