Aktuálne informácie ku COVID-19

VYJADRENIE SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI  KU PANDÉMII COVID-19

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

aktuálna situácia je viac než kritická, nedostatok ochranných prostriedkov, ich nedostupnosť  na trhu a samozrejme ochrana pacientov  a zdravotníckych pracovníkov prinútili mnohých kolegov  uzatvoriť ambulancie alebo pracovať len v krízovom režime.  Zásady ošetrovania pacientov doporučené SKZL a SOS nájdete tu. Pripomíname, že pacient bez príznakov môže byť nosičom a šíriteľom ochorenia, preto sa treba náležite chrániť. Na Slovensku sa momentálne testuje  niekoľkonásobne menej oproti iným krajinám, preto je na mieste byť obozretní, percento infikovaných môže byť ďaleko vyššie ako sú oficiálne štatistiky. Chrániť sa treba v zmysle potencionálnej infekcie u všetkých pacientov. Doteraz to mohla byť žltačka, herpes, HIV, k nim len pribudlo ďalšie ochorenie.

Otvorený list VÚC nájdete tu, spolu s čestným prehlásením, ktoré by mal podpísať každý pacient, prehlásenie nájdete tu vo verzii pdf a tu v editovateľnom word formáte.

Nielen pre Vás, vašich kolegov ale i pre laickú verejnosť sú určené oficiálne informácie, ktoré si môžete stiahnuť  a zdielať na svojich oficiálnych stránkach.

Veríme, že si v tejto neľahkej situácii všetci zachováme chladnú hlavu a spoločnými silami prekonáme túto krízu.

za SOS, Dr. med. dent. Marián Sabo

 


Vyjadrenie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka pre RTVS:

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/220377/situacia-v-zubarskych-ambulanciach

Rozšírené informácie ako sa správať  v ambulancii, štandardné postupy a klinické protokoly nájdete tu:

https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

Usmernenie hlavného hygienika SR nájdete na tejto adrese:

https://www.e-vuc.sk/buxus/docs/UsmernenieHHSR_COVID19_3.aktual.pdf