Aktualizácia COVID-19, 24.03.2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prinášame Vám aktualizované informácie k situácii ohľadom pandémie ochorenia COVID – 19. Momentálny stav je stále viac než kritický, nedostatok ochranných prostriedkov, ich nedostupnosť  na trhu a samozrejme ochrana pacientov a zdravotníckych pracovníkov vyústili do jediného možného riešenia a to je uzatvorenie ambulancií a ordinovanie len v obmedzenom režime, t.j. ošetrovanie akútnych pacientov. Podľa AAO(zdroj) medzi akútnych čeľustno-ortopedických pacientov počítame LEN pacientov, ktorí:

  • majú akútnu bolesť,
  • majú infekciu spôsobenú ČO aparátom,
  • majú obmedzenú funkciu (žuvania, rozprávania, prijímania potravy)
  • sú po akútnej traumatickej udalosti, ktorá spôsobila jednu z vyššie menovaných situácií.

Uvoľnený zámok alebo krúžok, uvoľnený fixný retainer alebo poškodený, prípadne stratený retenčný aparát, nie sú dôvodom pre akútne ošetrenie a znesú dlhší odklad, do prijateľnejšej doby so zníženým rizikom nákazy.

Prosím, myslite na to, že pacienti v aktívnej liečbe fixnými aparátmi ako napríklad pacienti, ktoré majú aktivované SS oblúky, akékoľvek NiTi oblúky, aktívne distalizačné pružiny, retrakčné pružiny, fixné funkčné aparáty: SUS, Forsus, atď., distalizéry, mezializéry, TAD – kotevné prvky, miniskrutky, hyrax (plastový alebo krúžkový), oblúky na intrúziu, extrúziu, aktívne ťahy na retinované zuby, aktívne TPO, aktívne bihelixy a podobne, by mali byť napriek aktuálnej situácii pravidelne kontrolovaní, aby sa zabránilo iatrogénnemu poškodeniu mäkkých alebo tvrdých tkanív. Rozostup kontrol nechávame podľa uváženia na každom lekárovi, samozrejme závisí od individuálnej situácie (aspoň 1x za 8 týždňov je hraničný interval). V prípade, že nie je možné ošetrovanie pacientov v sprísnenom hygienickom režime, viď odporúčania SKZL a SOS, tak je namieste minimalizovať ošetrenie na:

  • odstránenie aktívnych prvkov, všetkých oblúkov, ponechanie len zámkov
  • ponechanie len pasívnych SS oblúkov
  • výmena elastiky za kov. lig a obmedzenie kontrol
  • odovzdanie ochranného vosku pacientom
  • poučenie pacientov o akútnych situáciách

Jedno z najdôležitejších opatrení je obmedziť prácu s aerosólom na minimum. V tomto prípade je nevyhnutné ošetrovať pacienta s  respirátorom FFP3 (N 95) pre  lekára a sestru. Zároveň je vhodné, aby ošetrujúci personál mal jednorazový ochranný odev a pokrývku hlavy (ak ho momentálne nemajú, pracujú s bavlneným „klasickým“ oblečením).

Zásady ošetrovania pacientov doporučené SKZL a SOS nájdete tu. Pripomíname, že pacient bez príznakov môže byť nosičom a šíriteľom ochorenia, preto sa treba náležite chrániť. Na Slovensku sa momentálne testuje  niekoľkonásobne menej oproti iným krajinám, preto je na mieste byť obozretní, percento infikovaných môže byť ďaleko vyššie ako sú oficiálne štatistiky. Chrániť sa treba v zmysle potencionálnej infekcie u všetkých pacientov. Doteraz to mohla byť žltačka, herpes, HIV, k nim len pribudlo ďalšie ochorenie. Pokyny pre zubných lekárov pre ošetrovanie pacientov v krízovom režime a podrobný postup, ktorý sa dá aplikovať aj na čeľustno-ortopedické ambulancie nájdete tu.

Otvorený list VÚC nájdete tu, spolu s čestným prehlásením, ktoré by mal podpísať každý pacient, prehlásenie nájdete tu vo verzii pdf a tu v editovateľnom word formáte.

Nielen pre Vás, Vašich kolegov, ale i pre laickú verejnosť sú určené oficiálne informácie, ktoré si môžete stiahnuť  a zdieľať na svojich oficiálnych stránkach.

Novovytvorená oficiálna stránka so všetkými overenými informáciami vlády SRhttps://www.korona.gov.sk/.

V prípade, že Vám nefunguje odkaz, alebo si neviete stiahnuť príslušné podklady/dokumenty prosím napíšte email na adresu: president@orto.sk

Veríme, že sa v tejto neľahkej situácii všetci zachováme zodpovedne a spoločnými silami prekonáme túto krízu.

za SOS, Dr. med. dent. Marián Sabo

Bratislava, 24. marec 2020


Vyjadrenie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka pre RTVS:

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/220377/situacia-v-zubarskych-ambulanciach

Rozšírené informácie ako sa správať  v ambulancii, štandardné postupy a klinické protokoly nájdete tu:

https://www.standardnepostupy.sk/

Aktuálne usmernenie hlavného hygienika SR (5. aktualizácia) je na stiahnutie tu.